Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Gentamicín je širokospektrálne antibiotikum zo skupiny aminoglykozidov, účinný proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám. Je liekom voľby na liečbu ťažkých bakteriálních infekcií, ktoré sa vyskytujú pri ochoreniach vážne poškodzujúcich ľudskú imunitu. Gentamicín je jeden z najčastejšie používaných aminoglykozidov s najvyšším toxickým potenciálom v skupine. V tele sa nemetabolizuje, vylučuje sa prevažne obličkami v mikrobiologicky aktívnej forme. U pacientov s normálnou renálnou funkciou je polčas eliminácie približne 2-3 hodiny. Najzávažnejším nežiaducim účinkom je jeho ireverzibilnosť ototoxickosti v závislosti od dávky. Vzhľadom k tejto skutočnosti je dôležité stanovenie vrcholovej a reziduálnej koncentrácie gentamicínu po dosiahnutí ustálených koncentrácií (zvyčajne 3-4 dávky) a kontrola reziduálnych koncentrácií v prípade zmeny dávky, znamkách toxicity, patofyziologických zmenách ovplyvňujúcich elimináciu gentamicínu, alebo pri súčasnom podávaní iných nefrotoxických liečiv.

Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom.
vzorky séra sú stabilné 3 dni pri teplote 2-8 °c, pri teplote -20 °c do doby stanovenia.

Referenčné hodnoty

Maximálna terapeutická hladina - 30 minút po i.v. podaní, alebo 60 minút po i.m. podaní je v rozsahu 5-12 µg/ml. Minimálna terapeutická hladina tesne pred podaním ďalšej dávky je < 2 µg/ml.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 010; 011; 013; 020; 025; 031; 037; 049; 051; 056; 060; 063; 065; 068; 069; 106; 107; 108; 109; 125; 155; 156; 163; 226; 323; 329; 331; 332

Indikácia Dôvera

001; 002; 003; 004; 007; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 019; 025; 031; 037; 049; 051; 056; 060; 063; 065; 068; 069; 106; 107; 108; 109; 125; 156; 163; 226; 329; 332

Indikácia Union

001, 002, 003, 007, 010, 011, 013, 020, 012, 025, 031, 037, 049, 051, 056, 060, 063, 065, 068, 069, 106, 107, 108, 109, 125, 156, 163, 226, 332

Cena: 20,80 €