Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Hlavnou oblasťou použitia merania fPSA je odlíšenie benígnej hyperplázie prostaty od karcinómu prostaty výpočtom kvocientov fPSA/PSA u neliečených pacientov s hodnotami PSA v rozsahu 2 až 10 ng/ml. Výpočet kvocientov fPSA/PSA pre hodnoty PSA pod 2 ng/ml alebo nad 10 ng/ml nezvyšuje klinickú hodnotu výsledkov. Zistilo sa, že pomer voľného PSA v sére je významne vyšší u mužov s benígnou prostatickou hyperpláziou (BPH) než u mužov s rakovinou prostaty. Čím nižšie percento fPSA/PSA , tým vyššie riziko rakoviny prostaty. U pacientov podrobujúcich sa terapii, najmä hormonálnej, sa výpočet kvocientov fPSA/PSA nemôže použiť na difereciáciu hyperplázie prostaty a karcinómu prostaty

Cena: 13,55 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 48 hodín pri teplote 20-25°c, 7 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 3 mesiace.

  Referenčné hodnoty

  % pomer medzi celkovým PSA a voľným PSA
  Indikácia VšZP

  012; 019; 043; 047; 319; 322; 591

  Indikácia Dôvera

  -

  Indikácia Union

  012, 019, 043, 047, 319, 322, 591