Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum, moč (zbieraný 24 hodín)

Telo dospelého človeka obsahuje približne 25 000 mmol fosforu. Z celkového množstva sa približne 80% nachádza v kostiach, 20% v bunkách svalov a viscerálnych orgánov a 1% v ECT. V sére je 12% viazaných na bielkoviny, 35% viazaného s vápnikom a magnéziom a 53% je voľného. Najvyššie hodnoty fosforu v sére sú u novorodencov, vekom sa koncentrácia fosforu v sére znižuje. Nie sú rozdiely fosfatémie v závislosti od pohlavia. V priebehu dňa sa fosfatémia zvyšuje, najvyššie hodnoty sú vo večerných hodinách. Medzi hlavné funkcie patrí účasť na tvorbe kostí a zubov, metabolizme glukózy a lipidov, udržiavaní acidobázickej rovnováhy, na skladovaní a prenose energie. Koncentráciu fosforu v sére ovplyvňuje jeho absorpcia v čreve, renálna exkrécia a výmena v kostiach a bunkách mäkkých tkanív. Absorpcia fosforu v čreve sa mení v priamej závislosti od príjmu fosforu. Vitamín D a parathormón ovplyvňujú absorpciu fosforu len nepatrne. Obličky výrazne participujú na regulácii fosfatémie a vyrovnávajú veľké výkyvy v jeho príjme. Výmenu fosforu v kostiach ovplyvňuje vápnik, vitamín D, parathormón a kalcitonín. Na ukladanie fosforu v kostiach je potrebné dostatočné množstvo vápnika a fyziologické množstvo vitamínu D, parathormónu a kalcitonínu. Pri deficite vápnika a pri nadmernom množstve parathormónu a vitamínu D sa fosfor vyplavuje z kostí. Pri hyperkalcitonémii sa fosfor vo zvýšenej miere ukladá do kostí. Z buniek sa vyplavuje pri katabolických procesoch. Stanovenie koncentrácie pomáha pri diagnostike porúch obličiek a acidobázickej rovnováhy, pri detekcii endokrinných a skeletálnych porúch a porúch metabolizmu vápnika.

Cena: 1,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom, alebo skúmavky na moč. vzorky séra sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote do 25°c, pri teplote 4-8°c je stabilita 7 dní, 4 týždne pri teplote –20°c. vzorky moču sú stabilné 1 deň pri teplote 20-25°c, 3 dni pri teplote 4-8°c alebo 6 mesiacov pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži a ženy
  do 4 týždňov: 1,90 - 2,90 mmol/l
  4 týždne - 6 rokov: 1,30 - 2,30 mmol/l
  6 rokov - 15 rokov: 0,85 - 1,80 mmol/l
  nad 15 rokov: 0,78 - 1,65 mmol/l

  moč:
  muži a ženy:
  12,9 - 42,0 mmol/24 hod
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti