Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Jednokrokový skríninový test na princípe imunokompetencie Typ vzorky: Jednorazový moč

Fentanyl je agonista μ-opioidných receptorov s krátkym polčasom. Patrí do skupiny syntetických opioidov – derivátov 4-anilidopiperidinu. Používa sa ako opioidné analgetikum. Je asi 100-krát účinnejší ako morfín, avšak s podstatne kratším účinkom. Vzhľadom k nízkej perorálnej biologickej dostupnosti a vysokej lipofilite sa podáva prevažne v náplastiach. Ďalšie spôsoby podania sú: intravenózne (do žily), sublingválne a bukálne (na rozpustenie pod jazykom / v sliznici ústnej dutiny) a intranazálne (v podobe nosného spreja). Tieto látky sú stále častejšie zneužívané pre ich omamné účinky ako drogy. Vďaka veľmi podobným účinkom je zamieňaný za heroín alebo s ním mieša. Závislosť vzniká veľmi rýchlo a z počiatočnej fázy psychickej závislosti časom prechádza do fázy závislosti fyzickej. Pri odvykaní sa dostavujú abstinenčné príznaky – zvracanie, bolesti, hnačka, rýchly pulz, príznaky pripomínajúce chrípku a nespavosť

Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

Umelohmotná skúmavka

Referenčné hodnoty

pozitívny (>10 ng/ml)
negatívny (<10 ng/ml)
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 006; 007; 009; 010; 013; 025; 043; 060; 065; 104; 105; 125; 323; 331

Indikácia Dôvera

001; 002; 004; 005; 006; 007; 009; 010; 013; 025; 043; 060; 065; 104; 105; 125

Indikácia Union

001, 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 013, 025, 043, 060, 065, 104, 105, 125

Cena: 9,15 €