Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Fenobarbital je antiepileptikum a sedatívo-hypnotikum. Po per orálnom podaní je fenobarbital v tenkom čreve absorbovaný po 1 – 2 hodinách. Polčas vylučovania je asi 60 – 120 hodín, po opakovaných dávkach dochádza ku kumulácii. Časť absorbovaného množstva je v pečeni metabolizovaná na neaktívne produkty. Vylučovaný je obličkami v nezmenenej forme alebo po biotransformácii vo forme metabolitov. Vedľajšie účinky fenobarbitalu môžu zahŕňať ospalosť, depresiu, bolesti hlavy a závraty. Jeho stanovenie sa používa na monitorovanie úspešnosti terapie.

Cena: 20,10 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom.
  vzorky séra sú stabilné 3 dni pri teplote 2-8 °c, pri teplote -20 °c do doby stanovenia.

  Referenčné hodnoty

  Doporučený terapeutický rozsah je 64,6 – 172,4 μmol/l u dospelých a 64,6 – 129,3 μmol/l u detí
  Indikácia VšZP

  001; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 020; 022; 025; 051; 060; 065; 104; 105; 125; 323; 332

  Indikácia Dôvera

  001; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 020; 025; 051; 060; 065; 104; 105; 125; 332

  Indikácia Union

  001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 020, 025, 051, 060, 065, 104, 105, 125, 332