Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Jednokrokový skríninový test na princípe imunokompetencie Typ vzorky: Jednorazový moč

Metyléndioxymetamfetamín (MDMA, extáza) je syntetická droga pôvodne vyvinutá na liečbu obezity. Medzi nežiaduce účniky tejto drogy patria potenie a zvýšené svalové napätie. Nie je považovaná za stimulačnú drogu napriek tomu, že patrí medzi amfetamíny. Užitie MDMA vedie k zvýšeniu krvného tlaku a srdcovej frekvencie. MDMA ovplyvňuje vnímanie okolitého prostredia, čo sa prejavuje vo forme precitlivenosti na svetlo, možnosti zaostriť na okolité predmety. MDMA často spôsobuje silne rozmazané videnie. Mechanizmus účinku spočíva pravdepodobne v ovplyvňovaní vylučovania serotonínu. Najvýraznejším prejavom užitia MDMA je neprirodzené a silné zovieranie čelustí.

Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

Umelohmotná skúmavka

Referenčné hodnoty

pozitívny (>1000 ng/ml)
negatívny (<1000 ng/ml)
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 020; 022; 025; 060; 073; 104; 105; 125; 323; 331

Indikácia Dôvera

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 104; 105; 125; 332; 341

Indikácia Union

001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 020, 025, 051, 060, 073, 104, 105, 125, 332

Cena: 6,95 €