Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Jednokrokový skríninový test na princípe imunokompetencie Typ vzorky: Jednorazový moč

Etylglukuronid (EtG) je konjugovaný metabolit etanolu (etylalkoholu), ktorý vzniká v procese biotransformácie v pečeni. Po konzumácii alkoholu sa etanol podrobuje glukuronidácií, kde sa viaže na glukurónovú kyselinu a vytvára sa etylglukuronid. Tento metabolit je následne vylučovaný močom. V moči je detegovateľný až do 35 – 80 hodín po konzumácii alkoholu.

Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

Umelohmotná skúmavka

Referenčné hodnoty

pozitívny (>500 ng/ml)
negatívny (<500 ng/ml)
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 020; 022; 025; 060; 073; 104; 105; 125; 323; 331

Indikácia Dôvera

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 104; 105; 125; 332; 341

Indikácia Union

001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 020, 025, 051, 060, 073, 104, 105, 125, 332

Cena: 9,30 €