Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoblot Typ vzorky: Sérum

Protilátky proti jadrovým antigénom sú namierené voči rôznym komponentom bunkového jadra. Patria sem nukleové kyseliny, bielkoviny bunkového jadra a ribonukleoproteíny. Predstavujú charakteristický nález pri mnohých ochoreniach, hlavne reumatických. Výskyt antinukleárnych protilátok pri zápalových reumatických ochoreniach je 20-100%. Preto je diferenciálna ENA diagnostika nenahraditeľná pre identifikáciu jednotlivých reumatických ochorení ako aj ďalších autoimunitných ochoreniach. ENA typizácia poskytuje kvalitatívny dôkaz autoprotilátok v izotype IgG proti týmto antigénom.: nRNP, Sm, SS-A/ Ro-52, SS-B/La, Scl-70 a Jo-1.

Cena: 35,30 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 14 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  negatívne / hranične pozitívne / slabo pozitívne / pozit. + / pozit. ++ / pozit. +++
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 18; 22; 31; 40; 45; 48; 60; 63; 64; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 17; 18; 19; 31; 40; 45; 48; 60; 68; 104; 140; 145; 153; 154; 216; 289

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 18; 31; 40; 45; 48; 60; 104; 140; 145; 154; 216; 329