Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoprecipitácia na géli Typ vzorky: Sérum

Fyziologicky obraz elektroforézy sérových bielkovín (SPE) závisí od veku, rasy a pohlavia pacienta. V prípade patologických stavov, akými sú zápalové ochorenia, malignita, monoklonálne alebo polykolonálne gamapatie a orgánové ochorenia, sa vyskytujú v elektroforetickom obraze odchýlky, ktoré sú typické pre dané ochorenie. Abnormálne obrazy SPE sa vyskytujú pri niektorých autoimunitných ochoreniach v prípade nerovnováhy krvných buniek, ako aj pri lymfoproliferatívnych ochoreniach. Atypické obrazy možno zachytiť aj v prípade nedostatočnej výživy, tiež u rôznych stavov počas zotavovania sa po ťažkých popáleninách. Ak sa v elektorforetickom obraze nájdu netypické bielkovinové pásy, je potrebné vykonať ďalšie doplňujúce vyšetrenia, medzi ktoré patrí imunofixácia.

Zvýšené hodnoty jednotlivých frakcií:
Albumín – dehydratácia
Alfa1-globulíny – gravidita, akútne zápalové a nekrotické ochorenia
Alfa2-globulíny – nefrotický syndróm, nádory, leukózy, monoklonové gamapatie, záťažové situácie (infekcie)
Beta-globulíny – monoklonové gamapatie, lymfadenóza, retikulosarkóm, biliárna cirhóza, hepatopatie
Gama-globulíny – monoklonové gamapatie-prítomný monoklonový gradient, infekcie (vírusové, bakteriálne), chronické zápalové ochorenia, autoimúnne ochorenia (SLE, RA, tyreoiditídy…), malígne lymfómy, leukémie a iné, ochorenia pečene (cirhóza, alkohol, autoimúnne, primárna biliárna cirhóza
Znížené hodnoty jednotlivých frakcií:
Albumín – chronické kachektizujúce ochorenia, malnutrícia, chronické infekcie, chronické hepatopatie, nefrotický syndróm
Alfa1-globulíny – deficit alfa1-antitrypsínu, závažné hepatopatie
Alfa2-globulíny – závažná porucha funkcie pečene, malnutrícia, Wilsonova choroba
Betaglobulíny – proteínová malnutrícia
Gamaglobulíny – agamaglobulinémia, hypogamaglobulinémia

Cena: 7,35 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 7 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 1 mesiac.

  Referenčné hodnoty

  ELFO alfa-1-globulín
  0 - 6 týždňov: 1,4 - 2,5 g/l
  6 týždňov - 6 rokov: 1,4 - 3,0 g/l
  6 rokov - 15 rokov: 1,8 - 3,5 g/l
  nad 15 rokov: 1,4 - 4,0 g/l
  ELFO alfa-2-globulín
  0 - 6 týždňov: 3,4 - 8,0 g/l
  6 týždňov - 1 rok: 4,5 - 10,0 g/l
  1 rok - 6 rokov: 5,5 - 12,0 g/l
  6 rokov - 15 rokov: 4,5 - 11,0 g/l
  nad 15 rokov: 4,5 - 11,5 g/l
  ELFO albumín
  0 - 6 týždňov: 30 - 40 g/l
  6 týždňov - 1 rok: 35 - 45 g/l
  nad 1 rok: 35 - 50 g/l
  ELFO beta-globulín
  0 - 6 týždňov: 4,2 - 6,2 g/l
  6 týždňov - 1 rok: 4,0 - 8,6 g/l
  1 rok - 6 rokov: 4,6 - 10,0 g/l
  nad 6 rokov: 5,0 - 10,0 g/l
  ELFO gama-globulín
  0 - 6 týždňov: 7,0- 14,0 g/l
  6 týždňov - 1 rok: 4,8 - 10,0 g/l
  1 rok - 6 rokov: 6,5 - 13,0 g/l
  6 rokov - 15 rokov. 8,0 - 15,5 g/l
  nad 15 rokov: 9,0 - 17,0 g/l
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti