Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoprecipitácia na géli Typ vzorky: Sérum

Alkalická fosfatáza je metaloglykoproteín s monofosfoesterázovou aktivitou. Katalyzuje hydrolýzu monofosforických esterov, ktoré sú aktivované Mg2+ iónmi v alkalickom prostredí. Tento enzým sa vyskytuje vo viacerých ľudských tkanivách, ako sú napr.: pečeň, kosti, obličky, črevá a placenta. Jeho zvýšenie je evidentné pri rôznych pečeňových, nepečeňových ochoreniach, ale aj normálne u detí v raste. ELFO ľudského séra na géloch rozlíši takmer všetky izoenzýmy ALP. Okrem pečeňového L1, kostného B a placentárneho P1, ktoré súčasne migrujú spolu v jednej širokej frakcii aj črevné izoenzýmy (I1, I2, I3), v prípade ochorení pečene aj makrohepatálny izoenzým L2. U zdravých jedincov nájdeme frakcie L1, B, L2 (v nízkej koncentrácii) a jeden až tri črevné izoenzýmy. Len asi 40% zdravých jedincov má prítomné črevné izoenzýmy. Ak je aktivita celkovej ALP v referenčných hodnotách, ich prítomnosť nie je spojená s patologickými stavmi. Najčastejšie sa frakcia črevného izoenzýmu ALP vyskytuje u ľudí s krvnou skupinou 0 a B a u tých jedincov, ktorí pred odberom neboli nalačno.

Cena: 18,20 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 7 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 1 mesiac.

  Referenčné hodnoty

  Pečeňová frakcia ALP deti: 10 - 30 %
  Pečeňová frakcia ALP dospelí: 40 - 60 %
  Kostná frakcia ALP deti: 70 - 90 %
  Kostná frakcia ALP dospelí: 30 - 70 %
  Makrohepatálna frakcia deti: 0 %
  Makrohepatálna frakcia dospelí: 0 %
  Intestinálne frakcia ALP dospelí: < 10 %
  Intestinálne frakcia ALP det: < 10 %
  Indikácia VšZP

  1; 2; 7; 8; 9; 11; 20; 22; 45; 48; 50; 60; 64; 108; 145; 153; 216; 331; 520

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 7; 11; 45; 48; 50; 60; 145; 153; 216; 520

  Indikácia Union

  1; 7; 11; 19; 45; 64; 108; 145; 520