Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ISE Typ vzorky: Sérum, moč (zbieraný 24 hodín)

Draslík je hlavný intracelulárny katión a primárny intracelulárny pufer. Spolu so sodíkom sa podieľa na udržiavaní elektrického potenciálu nervového systému a svalovej excitability, acidobázickej rovnováhy a osmotického tlaku. Je podstatný pre funkciu nervov a svalov. Filtruje sa v glomerule. Asi 90 % sa reabsorbuje v proximálnom tubule a v ascendentnej časti Henleho kľučky a asi 10 % filtrovanej nálože sa dostáva do distálneho tubulu, kde sa uskutočňuje regulácia telového kália výmennou sekréciou nátria účinkom aldosterónu. Aldosterón znižuje resorpciu draslíka v distálnom tubule. Koncentrácia sérového kália závisí od: a) aldosterónu – zvyšuje renálne vylučovanie, b) reabsorpcie nátria – výmenou za kálium, c) acidobázickej rovnováhy – pri alkalických stavoch sa obyčajne znižuje koncentrácia sérového kália jeho presunom do bunky, pri stavoch acidózy sa koncentrácia sérového kália zvyšuje v obrátenom smere. Najvyššie hodnoty sú o 8.00 hod, v priebehu dňa klesajú. Variácia hodnôt počas dňa je 20 %.

Cena: 0,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom, alebo skúmavky na moč. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri laboratórnej teplote 20-25°c, 1 deň pri teplote 4-8°c, 1 rok pri teplote –20°c. vzorky moču sú stabilné 1 týždeň pri laboratórnej teplote 20-25°c, 1 týždeň pri teplote 4-8°c, 1 rok pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži a ženy:
  0 – 1 mesiac: 3,4 – 6,6 mmol/l
  nad 1 mesiac: 3,5 – 5,5 mmol/l

  moč:
  muži a ženy:
  0 – 6 týždňov: < 25 mmol/24 hod
  6 týždňov – 1rok: 15 - 40 mmol/24 hod
  1 rok - 15 rokov: 20 - 60 mmol/24 hod
  Nad 15 rokov: 25 - 125 mmol/24 hod
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti