Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Digoxín predstavuje kardiotonikum, liečivo, ktoré sa používa pri zlyhaní srdca a fibrilácii predsiení s rýchlou akciou komôr. Rozsah terapeutických hladín je pomerne úzky. Vylučuje sa zväčša močom, k toxicite môže prispieť i znížená funkcia obličiek, zvlášť vo vyššom veku. Stav pacienta sa vždy musí posudzovať komplexne, v súlade so závermi iných inštrumentálnych a laboratórnych vyšetrení.

Cena: 5,95 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 7 dní pri teplote 2 – 8°c alebo 1 mesiac pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  1,02 – 2,56 nmol/l
  Indikácia VšZP

  001; 003; 006; 007; 025; 049; 060; 063; 065; 069; 125; 155; 156; 163; 323; 332

  Indikácia Dôvera

  001, 003, 006, 007, 025, 032, 049, 060, 063, 065, 069, 125, 155, 332

  Indikácia Union

  001, 003, 006, 007, 025, 032, 049, 060, 063, 065, 069, 125, 155, 332