Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

CRP je bielkovina s elektroforetickou pohyblivosťou beta globulínov, ktorá sa skladá z piatich identických neglykozylovaných polypeptidových podjednotiek. Každá podjednotka môže viazať kalcium. Patrí medzi tzv. pentraxíny, čo je skupina proteínov zúčastňujúcich sa na obrane organizmu. CRP má schopnosť aktivovať komplementový systém, viaže sa na rôzne ligandy napr. na polysacharidový obal pneumokokov. Aktivácia komplementu prebieha klasickou aj alternatívnou cestou. Pôsobením na metabolizmus prostaglandínov ovplyvňuje aj trombocyty. Zistilo sa, že bráni stimulácii T-lymfocytov, uvolňovaniu lymfokínov, má vplyv na fagocytózu makrofágov. Pravdepodobne hlavnou úlohou je opsonizácia fragmentov nukleových kyselín a histónov, čím sa zabraňuje tvorbe autoprotilátok. CRP je dominujúcim proteínom akútnej fázy zápalu, najvyšších koncentrácií dosahuje pri bakteriálnych zápaloch, vírusové infekcie nebývajú sprevádzané zvýšením CRP.

Cena: 4,10 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 15 dní pri teplote 20-25°c, 2 mesiace pri teplote 2-8°c alebo 3 roky pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  0 – 99 rokov: < 5 mg/l
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti