Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Kreatínkináza je enzým, ktorý sa v najväčšom množstve nachádza v kostrovom svalstve, v menšej miere v srdcovom svale a mozgu. Za fyziologických podmienok má zanedbateľnú aktivitu v tráviacom trakte, v obličkách, pľúcach, v maternici a v pečeni. CK má tri izoenzýmy, ktoré sa skladajú z dvoch podjednotiek označených M (muscle = sval) a B (brain = mozog). Pre kostrový sval je typický izoenzým CK-MM, pre srdce CK-MB a pre mozog CK-BB. Patologické zvýšenie celkovej aktivity CK môže byť spôsobené jedným, ale aj všetkými izoenzýmami. Polčas eliminácie z riečišťa je cca 15 hodín.

Cena: 2,30 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote do 25°c, 7 dní pri teplote 4-8°c alebo 4 týždne pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  muži:
  do 4 týždňov: 0,40 – 9,00 μkat/l
  4 týždne – 1 rok: 0,40 – 7,70 μkat/l
  1 rok – 15 rokov: 0,40 – 3,50 μkat/l
  15 – 99 rokov: < 2,9 μkat/l
  ženy:
  1do 4 týždňov: 0,40 – 9,00 μkat/l
  4 týždne – 1 rok: 0,40 – 7,70 μkat/l
  1 rok – 15 rokov: 0,40 – 3,50 μkat/l
  15 – 99 rokov: < 2,56 μkat/l
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti