Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Kreatinkináza má tri typy izoenzýmov tvorených dvomi typmi podjednotiek označovaných ako podjednotka M a podjednotka B. Jednotlivé izoenzýmy sú tvorené vždy dimérom z podjednotiek B alebo M. Pre myokard je typický hybridný izoenzým CK-MB. Jeho pomerné zastúpenie v myokarde je zo všetkých orgánov najväčšie (42 % MB, 58 % MM). CK-MB je však obsiahnutý aj v kostrových svaloch, aj keď v podstatne menšom množstve (3,5 %). Celkové množstvo CK-MB v kostrovom svalstve vzhľadom k podielu svalovej hmoty na celej hmotnosti organizmu však presahuje jeho množstvo v myokarde. Preto pri difúznej rabdomyolýze je zvýšenie CK-MB z kostrového svalstva v krvnom obehu značné. V tom prípade pre rozlíšenie pôvodu z myokardu pomôže index CK-MB/CK, ktorý je pri poškodení myokardu väčší ako 10%. V menšom množstve je CK-MB obsiahnuté v čreve, v maternici a aorte. Pri stanovení aktivity CK-MB pomocou imunoinhibičného testu môže imitovať zvýšenie aktivity CK-MB tiež zvýšenie CK-BB. Hlavnou indikáciou na vyšetrenie je infarkt myokardu alebo iné ochorenia srdcového svalu.

Cena: 8,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote do 25°c, pri teplote 4-8°c je stabilita 7 dní, 4 týždne pri teplote – 20°c

  Referenčné hodnoty

  < 0,40
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti