Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ISE Typ vzorky: Sérum, moč (zbieraný 24 hodín)

Chloridový anión je hlavným anorganickým aniónom extracelulárnej tekutiny. Jeho hlavnou funkciou je udržiavanie acidobázickej rovnováhy a rovnováhy vody. Je zložkou všetkých telových tekutín. Pri zvyšovaní koncentrácie sa rozvíja acidóza, pri ich deplécii alkalóza. Chloridy so sodíkom hrajú dôležitú úlohu v kontrole osmolality telových tekutín. Absorpcia chloridového aniónu spolu so sodíkom prebieha v ileu, vylučovanie hlavne obličkami. Podobne ako sodík podlieha regulácii aldosterónom pôsobiacim v distálnom tubule. Pri vyšetrení v moči je dôležitá správna interpretácia len súčasne s hladinou sérových elektrolytov a aktuálnym stavom ABR. V klinickom hodnotení sa využívajú pri odhalení porúch acidobázickej rovnováhy, pri hodnotení stavu tekutín a katiónovo-aniónovej rovnováhy, pri sledovaní príjmu soli, strát chloridov a porúch bilancie kália.

Cena: 0,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom, alebo skúmavky na moč. vzorky séra sú stabilné 1 týždeň pri laboratórnej teplote 20-25°c, 1 týždeň pri teplote 4-8°c, 1 rok pri teplote –20°c. vzorky moču sú stabilné 1 týždeň pri laboratórnej teplote 20-25°c, 1 týždeň pri teplote 4-8°c, 1 rok pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži a ženy:
  0 – 1 mesiac: 90 - 117 mmol/l
  1 – 12 mesiacov: 95 - 110 mmol/l
  nad 12 mesiacov: 99 - 109 mmol/l

  moč:
  muži a ženy:
  0 – 6 týždňov: 0,3 – 1,4 mmol/24 hod
  6 týždňov – 1rok: 2,8 – 5,6 mmol/24 hod
  1 rok – 5 rokov: 22 – 73 mmol/24 hod
  5 rok - 15 rokov: 51 – 131 mmol/24 hod
  Nad 15 rokov: 110 – 250 mmol/24 hod
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti