Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Ceruloplazmín predstavuje transportný proteín pre meď. Okrem transportnej funkcie má aj katalytickú funkciu pri oxidácii železa z Fe2+ na Fe 3+, polyamínov, katecholamínov a polyfenolov. Ako neskorý pozitívny reaktant akútnej fázy zápalu inhibuje v sére histaminázu. Zvýšený býva pri akútnych a chronických zápaloch, malígnych tumoroch, cholestáze, v gravidite a pri užívaní antikonceptív. Znížený býva pri Wilsonovej chorobe, nefrotickom syndróme, exsudatívnej enteropatii a sclerosis multiplex.

Cena: 5,50 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 48 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 3 mesiace.

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  0 - 6 týždňov: 0,03 - 0,28 g/l
  6 týždňov - 1 rok: 0,06 - 0,67 g/l
  nad 1 rok: 0,22 - 0,61 g/l
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 5; 7; 19; 31; 40; 43; 45; 48; 49; 60; 104; 105; 140; 145; 154; 156; 216; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 19; 31; 40; 43; 45; 48; 49; 60; 104; 140; 145; 154; 216; 329

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 10; 15; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 49; 50; 51; 60; 63; 64; 104; 116; 140; 145; 153; 154; 155; 156; 163; 216; 329; 332