Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Prietoková cytometria Typ vzorky: Plná nezrazená krv

U dospelých imunitná aktivácia koreluje so zvýšenou expresiou markera CD38 na bunkách CD8+ T-lymfocytoch. CD38 je transmembránový glykoproteín typu II s enzymatickou aktivitou exprimovanou na lymfocytoch, makrofágoch, endoteliálnych bunkách, dendritických bunkách. V prípade infekcií, ako sú infekcie spôsobené HIV vírusom, sa indikuje zvýšená expresia CD38+ v cytotoxickej populácii T-lymfocytov, dochádza k aktivácii imunitného systému a nastáva väčšia progresia k ochoreniu AIDS. CD38+ antigén vyvoláva expresiu aktivačných markerov HLADR+, CD25+ na T-lymfocytoch a NK bunkách.

Cena: 24,40 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky s protizrážanlivým roztokom k2edta, príp. heparínom. vzorky krvi sú stabilné 48 hodín pri teplote 20-25°c, nesmú sa chladiť ani mraziť.

  Referenčné hodnoty

  8 - 23 %
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 323; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 15; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 51; 60; 63; 104; 116; 140; 145; 154; 156; 163; 329; 331; 332