Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Prietoková cytometria Typ vzorky: Plná nezrazená krv

CD23 je transmembránový glykoproteín, ktorý sa vyskytuje na B-lymfocytoch. CD23 je nízkoafinitným Fc receptorom pre imunoglobulín IgE. Stanovenie CD19+CD23+ populácie buniek slúži na analýzu alergickej odpovede sprostredkovanej cez IgE, ale aj na klasifikáciu leukémií a lymfómov B-typu. CD23 sprostredkuje početné imunitné reakcie súvisiace s IgE a to formou prezentácie komplexu IgE – antigén, reguláciou syntézy IgE, ovplyvňovaním bunkovej diferenciácie a rastu B a T buniek a stimuláciou produkcie prozápalových mediátorov z monocytov, makrofágov, eozinofilov a dokonca aj z buniek hladkého svalstva dýchacích ciest.

Cena: 18,95 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky s protizrážanlivým roztokom k2edta, príp. heparínom. vzorky krvi sú stabilné 48 hodín pri teplote 20-25°c, nesmú sa chladiť ani mraziť.

  Referenčné hodnoty

  0 - 1 rok: 44 - 66 %
  1 rok - 7 rokov: 53 - 70 %
  7 rokov - 17 rokov: 52 - 73 %
  nad 17 rokov: 53 - 73 %
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 323; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 15; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 51; 60; 63; 104; 116; 140; 145; 154; 156; 163; 329; 331; 332