Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Prietoková cytometria Typ vzorky: Plná nezrazená krv k2edta

CD14 je jednoreťazový membránový glykoproteín, ktorý sa vyskytuje na monocytoch. CD14 je receptorom pre komplexy bakteriálnych endotoxínov a lipopolysacharidov. Monocyty spolu s makrofágmi patria medzi kľúčové bunky SIRS a septického šoku. Patogenéza tkanivového postihnutia u SIRS a septického šoku je podobná. Ide o aktiváciu buniek imunitného systému. Tie produkujú zápalové cytokíny, ktoré tvoria konečnú efektorovú časť imunitnej reakcie. Hlavným faktorom vyvolávajúcim aktiváciu monocytov je TNF alfa, ktorý sa uvoľňuje z monocytov a makrofágov po ich stimulácii bakteriálnymi produktami, hlavne lipopolysacharidmi G- baktérií prostredníctvo receptora CD14 a Toll like receptorov. Expresia HLADR na bunkách CD14+ patrí medzi prognosticky relevantné imunologické parametre sepsy. Septickí pacienti majú menší počet HLADR+ monocytov. Ak je stanovené menej ako 30 % CD14+HLADR+ v krvi, znamená to horšiu prognózu pre pacienta. Tí pacienti, u ktorých sa rýchlo normalizuje znížená expresia HLADR na monocytoch, majú všeobecne lepšiu prognózu prežitia. Priebežným sledovaním expresie HLADR na monocytoch je možné sledovať účinnosť terapie.

Cena: 18,05 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky s protizrážanlivým roztokom k2edta, príp. heparínom. vzorky krvi sú stabilné 48 hodín pri teplote 20-25°c, nesmú sa chladiť ani mraziť.

  Referenčné hodnoty

  30 - 100 %
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 323; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 15; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 51; 60; 63; 104; 116; 140; 145; 154; 156; 163; 329; 331; 332