Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Jednokrokový skríninový test na princípe imunokompetencie Typ vzorky: Jednorazový moč

Buprenorfín je semisyntetický opioid, derivát thebaínu, je to parciálny agonista/antagonista opiátových receptorov. Svojimi účinkami sa podobá na morfín, má dlhšiu dobu účinku a radí sa medzi silné opioidy. Buprenorfín v rôznych liekových formách sa používa na tlmenie chronickej nádorovej aj nenádorovej bolesti a ako substitučná a detoxifikačná liečba závislosti na opiátoch a opioidoch. Intenzitou svojho účinku prekonáva slabé opioidy typu kodeínu, dihydrokodeín a propoxyfénu a dosahuje účinnosť silných opioidov typu morfínu a fentanylu. Primárne je metabolizovaný N-dealkyláciou vo forme glukuronid-buprenorfínu a glukuronid-norbuprenorfínu. Eliminačný polčas buprenorfínu sa pohybuje medzi 1,2-7,2 hod., s priemerom 2,2 hodiny po intravenóznom podaní 0,3 mg buprenorfínu pri pooperačnej analgézii. Buprenorfín prechádza do materského mlieka matiek užívajúcich vysoké dávky sublingválneho buprenorfínu, preto nie je matkám liečeným buprenorfínom dojčenie doporučované. Jeho užívanie zdravou osobou môže spôsobiť závislosť.

Cena: 9,15 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Umelohmotná skúmavka

  Referenčné hodnoty

  pozitívny (>10 ng/ml)
  negatívny (<10 ng/ml)
  Indikácia VšZP

  001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 020; 022; 025; 060; 073; 104; 105; 125; 323; 331

  Indikácia Dôvera

  001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 104; 105; 125; 332; 341

  Indikácia Union

  001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 020, 025, 051, 060, 073, 104, 105, 125, 332