Načítavam...
Metóda vyšetrenia: PCR Typ vzorky: Výter (nosohltan), spútum

Bordetella pertussis je pôvodcom akútneho respiračného ochorenia čierny kašeľ (pertussis). B. pertussis produkuje toxíny, z ktorých hlavnú úlohu má pertusový toxín. Ochorenie sa prejavuje typickým záchvatovitým kašľom trvajúcim až 6 týždňov s dlhodobou rekonvalescenciou. Priebeh ochorenia je možné rozdeliť do troch štádií. V prvom katarálnom štádiu, trvajúcom jeden až dva týždne, sa prejavy zhodujú s prejavmi iných infekcií horných dýchacích ciest. Býva prítomná serózna sekrécia z nosovej dutiny, nehnisavá konjunktivitída, občasný kašeľ a subfebrílie. Druhé paroxyzmálne štádium je sprevádzané náhlymi záchvatmi nekontrolovateľného kašľa, ktoré niekedy trvajú aj niekoľko minút. Paroxyzmálne štádium môže trvať jeden až šesť týždňov. V tomto období môže dôjsť k úmrtiam následkom udusenia alebo apnoe. Tretie štádium rekonvalescencie je charakteristické chronickým niekoľko týždňov trvajúcim kašľom. U starších detí a u dospelých máva pertussis atypický priebeh. Katarálne štádium nebýva tak výrazné, charakteristickým sú opakujúce sa záchvaty kašľa, často trvajúce dlhšie ako tri týždne. Pertussis je potrebné v rámci diferenciálnej diagnostiky odlíšiť od iných respiračných ochorení sprevádzaných kašľom. Bordetella parapertussis je pôvodca parapertussis (syndróm dávivého kašľa). Ochorenie je podobné pertussis, rozdiel je predovšetkým v dĺžke trvania kašľa, ktorá je u parapertussis 31 ± 18 dní, zatiaľ čo u pertussis je to 23 ± 11 dní.

Cena: 41,90 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Výter – sterilný tampón s polyesterovým vláknom typu dacron. spútum – sterilná skúmavka. odobrané vzorky uchovávame pri teplote +4 až + 8°с – 12 hodín, -18°c až -20°c – 1 mesiac.

  Referenčné hodnoty

  Pozitívny - detegovaná prítomnosť DNA mikroorganizmu.
  Negatívny - nedetegovaná prítomnosť DNA mikroorganizmu.
  Neurčitý - vzhľadom na neurčitý výsledok PCR odporúčame opakovať vyšetrenie.
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 018; 019; 020; 022; 029; 031; 037; 038; 040; 048; 051; 053; 062; 063; 068; 069; 070; 104; 106; 107; 108; 109; 114; 115; 140; 154; 156; 163; 325; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  Neurčená

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 025, 029, 031, 040, 045, 048, 051, 063, 104, 156, 163, 216, 323, 329, 331, 332