Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunochromatografia (sendvičový laterálny prietokový test) Typ vzorky: Moč (jednorázový)

Prítomnosť špecifických ľahkých voľných reťazcov kappa a lambda vo vzorke moča môže indikovať začínajúcu alebo rozvinutú monoklonálnu alebo polykolnálnu gamapatiu spravidla malígneho charakteru. Tento patologický nález sa nazýva Bence-Jonesova proteinúria, ktorá je charakterizovaná delením B-lymfocytov. Stanovujeme ju v moči vo forme ľahkých kappa a lambda bielkovinových reťazcov. Prítomnosť Bence-Jonesových bielkovín signalizuje zhubnú povahu ochorenia najčastejšie mnohopočetného myelomu alebo Walderstromövej makroglobulinémie, monoklonálnej amyloidózy alebo ochorenia spôsobujúceho ukladanie ľahkých reťazcov imunoglobulínu kappa a lambda do vnútorných orgánov.

Cena: 39,35 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú čisté skúmavky na moč. vzorky moča sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 1 deň pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky moču na -20°c sú stabilné 1 mesiac.

  Referenčné hodnoty

  -
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti