Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Jednokrokový skríninový test na princípe imunokompetencie Typ vzorky: Jednorazový moč

Barbituráty sú súčasťou väčšiny predpisovaných sedatív a analgetík. Ovplyvňujú činnosť centrálnej nervovej sústavy. Vysoká dávka spôsobuje veselosť, necitlivosť na bolesť a pokles respiračnej činnosti. Akútnou reakciou po užití býva respiračný kolaps až kóma. Skupinu barbiturátov tvoria rýchlo pôsobiace barbituráty (secobarbital) s dobou účinku 3-6 hodín a dlho pôsobiace barbituráty (fenobarbital) s dobou účinku 10-20 hodín. Rýchlo pôsobiace barbituráty sú detekovateľné v moči 4 až 6 dní po užití, dlho pôsobiace až 30 dní po užití. Barbituráty sú vylučované v moči v nezmenenej forme alebo vo forme derivátov.

Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

Umelohmotná skúmavka

Referenčné hodnoty

pozitívny (>300 ng/ml)
negatívny (<300 ng/ml)
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 013; 020; 022; 025; 032; 060; 073; 104; 105; 125; 323; 331; 341

Indikácia Dôvera

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 104; 105; 125; 332; 341

Indikácia Union

001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 020, 025, 032, 060, 073, 105, 125, 341

Cena: 9,15 €