Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

AST je intracelulárny enzým, ktorý katalyzuje transaminačné reakcie. Najväčšia aktivita AST je v myokarde, pečeňových bunkách, v kostrovom svalstve, v menšej miere v mozgu, obličkách a v mnohých iných tkanivách. Polčas eliminácie z riečišťa je 12 – 22 hodín. Fyziologicky je hladina zvýšená u novorodencov. V pečeňovej bunke sa nachádza v cytoplazme a mitochondriách. Uvoľnenie mitochondriálneho enzýmu vždy znamená nekrózu hepatocytu. Potvrdzuje ju aj zvýšenie pomeru AST/ALT (de Ritisov kvocient) nad 1. Pri infarkte myokardu je pomer vždy menší ako 1. Účelom stanovenia AST je predovšetkým detekcia a diferenciálna diagnostika pečeňových, svalových a myokardiálnych ochorení.

Cena: 1,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 4 dni pri laboratórnej teplote 20 – 25°c, 7 dní pri teplote 4-8°c alebo 3 mesiace pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  muži:
  do 4 týždňov: 0,50 - 1,00 μkat/l
  4 týždne - 1 rok: < 0,83 μkat/l
  1 - 3 roky: < 0,83 μkat/l
  4 - 6 rokov: < 0,75 μkat/l
  7 - 12 rokov: < 0,67 μkat/l
  13 - 18 rokov: < 0,58 μkat/l
  19 - 99 rokov: < 0,58 μkat/l
  ženy:
  do 4 týždňov: 0,50 - 1,00 μkat/l
  4 týždne - 1 rok: < 0,83 μkat/l
  1 - 3 roky: < 0,83 μkat/l
  4 - 6 rokov: < 0,75 μkat/l
  7 - 12 rokov: < 0,67 μkat/l
  13 - 18 rokov: < 0,58 μkat/l
  19 - 99 rokov: < 0,52 μkat/l
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti