Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Nepriama imunofluorescencia Typ vzorky: Sérum

Parietálne bunky (APCA) žalúdočnej sliznice produkujú kyselinu chlorovodíkovú a vnútorný faktor. Ako cieľový antigén autoprotilátok APCA bola identifikovaná H+/K+-ATPáza, ktorá sa podieľa na produkcii kyseliny chlorovodíkovej. Vnútorný faktor (IF) je glykoproteín, ktorý sa viaže na vitamín B12 a bráni jeho predčasnému rozkladu v črevách predtým, ako sa absorbuje v distálnom ileu. Perniciózna anémia je charakteristická deficitom vitamínu B12 sprevádzaná symptómami hyperchromnej anémie. Typická je prítomnosť megaloblastov v kostnej dreni a megalocytov v krvi, čo sa dá napraviť liečbou pomocou vitamínu B12 (externý faktor). V prípade chronickej atrofickej gastritídy dochádza k infiltrácii žalúdočnej sliznice lymfocytmi, plazmatickými bunkami a granulocytmi. Epitelové bunky nekrotizujú, peptidické a parietálne bunky sú nahradené mukoidnými bunkami. Posledné štádium je atrofia, ktorá sa vyvinie po veľa rokoch. Chronická atrofická gastritída vedie k obmedzeniu tvorby pepsínu, kyseliny chlorovodíkovej a vnútorného faktoru. Na tento stav reagujú G-bunky proliferáciou a vylučujú zvýšené množstvo gastrínu. Perniciózna anémia často vzniká po niekoľkoročnom ochorení chronickou atrofickou gastritídou v dôsledku ukladania vitamínu B12. Autoprotilátky proti APCA sú často dokázané u pacientov postihnutých chronickou atrofickou gastritídou a pernicióznou anémiou, ale aj u pacientov s endokrinopatiami a aj u zdravých osôb. Diagnostická senzitivita u pernicióznej anémie je veľmi vysoká 80 % až 90 %, špecificita je obmedzená v dôsledku veľkého počtu asociovaných ochorení. Chronickú atrofickú gastritídu môžeme endoskopicky dokázať u všetkých pacientov s protilátkami proti APCA, prevalencia dosahuje takmer 100 %. Existujú dva rôzne typy autoprotilátok proti vnútornému faktoru. Protilátky 1. typu reagujú s väzobnými miestami vnútorného faktoru, zatiaľ čo protilátky 2. typu sa viažu na komplex vnútorného faktoru a vitamínu B12. Všeobecne sa však objavujú spoločne s protilátkami 1. typu a preto majú diagnostický len malý význam. Pri stanovení sa dokazuje prítomnosť protilátok proti vnútornému faktoru 1. typu. Napriek tomu, že prevalencia protilátok proti APCA v priebehu ochorenia pernicióznej anémie klesajú u väčšiny pacientov začnú vznikať protilátky proti IF až omnoho neskôr. Autoprotilátky proti IF je možné dokonca stanoviť aj v niektorých prípadoch chronickej atrofickej gastritídy (typ fundus) bez klinických známok súbežnej pernicióznej anémie. Pravdepodobnosť, že sa u takýchto pacientov časom vyvinie perniciózna anémie je veľmi vysoká.

Cena: 12,30 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 14 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Imunofluorescenčný nález: negatívne / hranične pozitivne / pozitívne
  Indikácia VšZP

  1; 7; 8; 10; 20; 22; 31; 40; 48; 50; 51; 60; 140; 154; 216

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 4; 7; 8; 9; 18; 40; 45; 48; 60; 63; 140; 145; 154; 163; 216

  Indikácia Union

  1; 7; 8; 20; 31; 40; 48; 50; 60; 140; 154; 216