Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Toxoplazmóza je pomerne rozšírené infekčné parazitárne ochorenie spôsobené Toxoplazma gondii. Ochorenie, ktoré postihuje človeka a teplokrvných živočíchov, sa môže prenášať požitím jedla infikovaného alebo kontaminovaného oocystou, priamym stykom s domácimi infikovanými zvieratami, alebo transplacentárne. U normálnej dospelej populácie má toxoplazmóza zvyčajne benígny priebeh, zväčša asymptomatický, občas mierne symptomatický (bolesť hlavy, hrdla, asténia) alebo v zriedkavých prípadoch sprevádzaný lymfadenitídou. Výnimočne sa môžu prejaviť závažnejšie poruchy, ako myokarditída, hepatitída, pneumónia, meningoencefalitída a retinochoroitída. Pri infekcii tehotnej ženy môže prísť k poškodeniu plodu (spontánny potrat, predčasný pôrod,narodenie mŕtveho plodu), keďže patogén sa môže preniesť cez placentu na plod. Protilátkovú odpoveď pri toxoplazmóze ovplyvňujú jednotlivé štádiá ochorenia. Prítomnosť špecifických IgA protilátok pretrváva po akútnej infekcii v 90 % prípadoch maximálne 6 mesiacov. IgA sa teda hodnotí ako znak komplementárny s IgM vo včasnej diagnostike akútnej získanej toxoplazmózy, najmä imunokompromitovaných pacientov a tehotných žien. Špecifické IgM protilátky proti toxoplazme sa vyvíjajú 2 až 4 týždne po nástupe klinických príznakov a potom postupne klesajú, až zmiznú v priebehu troch až deviatich mesiacov. Prítomnosť IgM a IgA pri absencii IgG alebo prítomnosť nízkych hladín IgG je preto silný dôkaz akútnej toxoplazmózy. Naopak, prítomnosť IgM pri znižujúcich sa alebo ustálených hladinách IgG poukazuje na subakútnu infekciu. Zvyšovanie špecifických IgG protilátok dosahuje vrchol dva až päť mesiacov po nástupe klinických príznakov. Preto je prítomnosť IgG užitočná pri rozlišovaní infikovaných a neinfikovaných subjektov. Využitie má aj pri voľbe vhodnej profylaxie u náchylných žien vo fertilnom veku.

Cena: 20,45 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní).

  Referenčné hodnoty

  IgM (Index) :
  IP < 0,8 negatívny
  IP ≥ 0,8 až < 1,0 hraničný
  IP ≥ 1,0 pozitívny IgG ( IU/ml) : Negatívny < 6 IU/ml
  Hraničný 6 – <9 IUml
  Pozitívny ≥ 9 RU/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 014; 015; 017; 018; 019; 020; 022; 025; 031; 037; 040; 045; 048; 049; 051; 060; 062; 068; 069; 104; 114; 140; 145; 154; 155; 289; 323; 329; 331; 336; 342

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 031, 037, 040, 045, 048, 051, 060, 065, 140, 145, 153, 154, 155, 156, 163, 329, 331

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 031, 037, 040, 045, 048, 051, 060, 065, 140, 145, 153, 154, 155, 156, 163, 289, 329, 331