Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Tkaninová transglutamináza (tTG) má priamy vzťah k patogenéze celiakie. tTG je izoenzým transglutamináza II, TG2, ide o transferázu. Je to Ca2+ dependentný enzým katalyzujúci deamináciu glutamínu na glutamát, a tiež vedie ku vzniku intramolekulárnej väzby glutamínu na ďalší primárny amín, napr. lyzín, a vedie aj k agregácii glutamínových peptidov. Stanovenie protilátok proti tkaninovej transglutamináze má veľmi vysokú diagnostickú efektivitu (senzitivita 87–97 % a špecificita 88–98 %). Stanovenie IgG protilátok proti tkanivovej transglutamináze v ľudskom sére je dôležité pre diagnostiku a monitorovanie celiakie u IgA deficitných pacientov.

Cena: 9,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 5 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Negatívne výsledky: < 10 U/ml
  Pozitívne výsledky: ≥ 10 U/ml
  Indikácia VšZP

  1; 4; 7; 8; 9; 11; 18; 20; 22; 31; 40; 45; 48; 50; 60; 62; 64; 104; 140; 145; 153; 154; 216; 289; 329

  Indikácia Dôvera

  1; 4; 7; 8; 9; 18; 31; 40; 45; 50; 60; 62; 104; 140; 153; 154; 216; 289; 329

  Indikácia Union

  1; 4; 7; 8; 9; 11; 18; 20; 31; 40; 45; 48; 50; 60; 62; 64; 104; 140; 145; 153; 154; 216; 289; 329