Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Myeloperoxidáza (MPO) je kationický proteín, nachádzajúci sa v azurofilných granulách myeloidných buniek, ktorý katalyzuje reakciu peroxidu vodíka s halogenidovými iónmi za vzniku veľmi silných mikrobicídnych látok.Protilátky proti MPO sú u pacientov s rôznými typmi glomerulonefritíd (nekrotizujúca glomerulonefritída, progredujúca glomerulonefritída), pri non-Wegenerovej granulomatóznej vaskulitíde a Goodpastureovom syndróme. Tieto protilátky sú prítomné aj pri ďalších autoimunitných ochoreniach, napr. reumatoidná artritída, mikroskopická polyangiitída, systémový lupus erythematosus.

Cena: 23,85€ (ANCA NIF + Anti-MPO + Anti-PR3)

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 5 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Negatívne výsledky: < 5 U/ml
  Pozitívné výsledky: ≥ 5 U/ml
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 17; 18; 20; 22; 40; 45; 48; 49; 50; 60; 63; 64; 104; 116; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216;329

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 9; 18; 31; 40; 45; 48; 63; 104; 140; 145; 154; 163; 216; 329

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 17; 18; 20; 31; 40; 45; 48; 50; 60; 63; 64; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216