Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

AIDS je vírusom spôsobené ochorenie, ktoré je charakterizované silným potlačením imunity. Virus, ktorý spôsobuje toto ochorenie existuje v dvoch typoch HIV 1 a HIV 2,každý z typov má niekoľko skupín a subtypov. HIV antigény a protilátky sú detekované v rozdielnych štádiách infekcie a ochorenia AIDS. Test na dôkaz anti HIV1/2+ p24 Ag umožňuje súčasne detekciu HIV1 a HIV2 protilátok a taktiež antigénu p24. V počiatočnom štádiu infekcie môže byť veľmi nízka hladina virusového antigénu alebo protilátok v krvi a infekcia nemusí byť testom detekovaná. Negatívny výsledok znamená, že testovaná vzorka neobsahuje detekovateľné hladiny HIV antigénu alebo protilátok, čo však nevylučuje prípadnú infekciu HIV. Variabilita HIV1 a HIV2 neumožňuje vylúčiť možnosť falošne negatívnych reakcií a žiadna z dostupných vyšetrovacích metód neumožní získať absolútnu istotu, že vzorka neobsahuje HIV vírus. Vysoká citlivosť Elisa testov môže spôsobiť falošne pozitívny výsledok. Každý reaktívny výsledok v tomto teste je konfirmovaný v NRC .

Cena: 12,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní).

  Referenčné hodnoty

  kvalitatívny výsledok-negatívny, reaktívny
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti