Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Vírus hepatitídy typu E je neobalený, jednovláknitý RNA vírus, je pôvodcom alimentárne prenosnej vírusovej hepatitídy. Najčastejší spôsob prenosu je fekálne orálny, ev. k nákaze môže prísť aj kontaminovanou vodou.Ku koncu inkubačnej doby, ktorá je okolo 6 týždňov, je vírus krátko prítomný v krvi, potom v pečeňových bunkách, odkiaľ je vylučovaný žlčou do čreva . Ochorenie môže prebiehať bezpríznakovo , popísané boli subklinické aj fulminantné hepatitídy. Je možný transplacentárny prenos, spojený s perinatálnou morbiditou a mortalitou novorodencov. Diagnostika sa opiera o dôkaz špecifických IgM a IgG protilátok.

Cena: 8,25 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní) a po 7 dňoch zamrazené sérum pri -20°c.

  Referenčné hodnoty

  IgM/IgG (U/ml) Negatívny < 20 U/ml
  Hraničný 20 – 25 U/ml
  Pozitívny > 25 U/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 007; 008; 009; 012; 015; 020; 022; 060; 156; 331; 336

  Indikácia Dôvera

  001; 002; 003; 007; 008; 009; 012; 015; 020; 060; 156

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 007, 008, 009, 012, 015, 020, 060, 156