Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Stanovenie celkových protilátok proti jadrovému antigénu vírusu hepatitídy B(HBc) je dôležité pre diagnostiku infekcie spôsobenej týmto vírusom. HBc antigén je prítomný v jadrách hepatocytov a necirkuluje v krvi, detekované môžu byť len protilátky proti HBc. Po infekcii tieto protilátky pretrvávajú celoživotne.

Cena: 14,25 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní) a po 7 dňoch zamrazené sérum pri -20°c.

  Referenčné hodnoty

  Negatívny výsledok: vzorky s indexom menším ako 0,50
  Pozitívny výsledok: vzorky s indexom vyšším ako 0,50
  Indikácia VšZP

  001; 002; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 022; 025; 031; 043; 048; 049; 060; 063; 154; 155; 163; 216; 323; 329; 331; 332

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 007, 008, 009, 010, 019, 020, 025, 031, 043, 048, 049, 060, 063, 073, 154, 155, 163, 216, 323, 329, 331, 332

  Indikácia Union

  001, 002, 007, 008, 009, 010, 020, 025, 031, 043, 048, 049, 060, 063, 154, 155, 163, 216, 329, 331, 332