Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Vírusová hepatitída typu B je spôsobená DNA vírusom z čeľade Hepadnaviridae. Infekcia sa klinicky prejavuje po 3 až 12 týždňovej inkubácii ako akútna hepatitída, chronická, bezpríznakové nosičstvo a môže prejsť do cirhózy pečene až hepatocelulárneho karcinómu.Hlavným zdrojom nákazy je krv a sekréty infikovaných osôb.
Protilátky IgM anti HBc sú spoľahlivým markerom akútnej infekcie. Ich hladina v krvi je dokázateľná iba prechodne, postupom času klesá a asi po 6 mesiacoch ich prítomnosť nie je detekovateľná. Toto vyšetrenie má svoje opodstatnenie aj pri podozrení na vírusovú hepatitídu pri negativite HBsAg a spolu s anti HBc total v období tzv. „core window“. Stanovenie IgM anti HBc v kombinácii s ostatnými markermi hepatitídy typu B slúži k definovaniu klinického stavu HBV infikovaného pacienta.

Cena: 13,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní) a po 7 dňoch zamrazené sérum pri -20°c.

  Referenčné hodnoty

  Negatívny výsledok: vzorky s indexom menším ako 0,80 Hraničný výsledok: vzorky s indexom vyšším ako 0,80 a nižším ako 1,00
  Pozitívny výsledok: vzorky s indexom vyšším a rovným ako 1,00
  Indikácia VšZP

  001; 002; 007; 008; 009; 010; 020; 022; 025; 031; 043; 048; 049; 060; 063; 154; 155; 163; 216; 323; 329; 331; 332

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 007, 008, 009, 010, 020, 025, 031, 043, 048, 049, 060, 063, 154, 155, 163, 216, 323, 329, 331, 332

  Indikácia Union

  001, 002, 007, 005, 008, 009, 010, 020, 025, 031, 043, 048, 049, 060, 063, 154, 155, 163, 216, 329, 331, 332