Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Hepatitída A je vyvolaná vírusom hepatitídy A (HAV). Vírus HAV je 27 nm veľký, jednovláknitý, neobalený RNA vírus čeľade Picornaviridae. Prenos infekcie je prevažne fekálne-orálnou cestou , infekcia sa šíri hlavne kontaminovanou potravou,často v zlých hygienických podmienkach. Vírus sa replikuje najskôr v tráviacom trakte a preniká počas virémie k pečeňovým bunkám, následne je vylučovaný žlčou do čreva. Priemerná inkubačná doba je 30 dní (15 až 45). Chronická infekcia po prekonaní ochorenia nebola pozorovaná. Infekcia často prebieha inaparentne.Ochorenie sa prejaví hepatomegáliou, žltačkou, moč je tmavý,stolica svetlejšia . Časté je nechutenstvo, únava , nevoľnosť, zvracanie a bolesti brucha. Protilátky sú detekovateľné už pri nástupe klinických príznakov. Ranná protilátková odpoveď je väčšinou typu IgM. Anti-HAV IgM sú detekovateľné po dobu 3 mesiacov po nástupe príznakov, kdežto anti-HAV IgG môžu perzistovať dlhoodbo. Total anti-HAV sa využíva primárne pre určenie predošlej expozície vírusom HAV a k zisteniu imunity získanej vakcináciou.
Test detekuje všetky triedy protilátok proti vírusu hepatitidy A .

Cena: 12,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní) a po 7 dňoch zamrazené sérum pri -20°c.

  Referenčné hodnoty

  Negatívny výsledok: vzorky s hodnotou pod 20 mIU/ml Pozitívny výsledok: vzorky s hodnotou vyššou alebo rovnou 20 mIU/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 007; 008; 009; 010; 020; 022; 025; 031; 045; 048; 049; 060; 063; 145; 154; 155; 163; 216; 323; 329; 331; 332

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 007, 008, 009, 010, 020, 025, 031, 048, 049, 060, 063, 154, 155, 163, 216, 329, 331, 332

  Indikácia Union

  001, 002, 007, 008, 009, 010, 020, 025, 031, 045, 048, 049, 060, 063, 145, 154, 155, 163, 216, 329, 331, 332