Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Fosfatidylserín je fosfolipid, ktorý tvorí súčasť bunkových membrán. Niektorí autori pokladajú protilátky proti fosfatidylserínu za relevantnejšie v patogenéze anti-fosfolipidového syndrómu ako anti-kardiolipínové protilátky. Tento význam sa zvyšuje v prípade ak sa protilátky proti fosfatidylserínu vyskytujú v komplexe spolu s protilátkami proti beta-2-glykoproteínu 1 a protrombínu. V prípade negatívneho nálezu anti-kadiolipínových protilátok a podozrení na suspektný anti-fosfolipidový syndróm sa obzvlášť odporúča stanovenie protilátok proti fosfatidylserínu. Stanovenie protilátok proti fosfatidylserínu umožňuje posúdenie rizika trombózy či potratu u pacientov so SLE alebo kolagenózou.

Cena: 18,55 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 5 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Negatívne výsledky: < 10 GPL-U/ml (IgG) a < 10 MPL-U/ml (IgM)
  Pozitívne výsledky: ≥ 10 GPL-U/ml (IgG) a ≥ 10 MPL-U/ml (IgM)
  Indikácia VšZP

  1; 4; 7; 8; 9; 22; 31; 40; 45; 51; 60; 104; 140; 145; 289; 329

  Indikácia Dôvera

  1; 3; 4; 7; 9; 18; 19; 31; 40; 45; 60; 104; 140; 145; 155; 156; 289; 329

  Indikácia Union

  1; 2; 4; 7; 9; 31; 40; 45; 51; 60; 104; 140; 145; 289; 329; 331