Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Nepriama imunofluorescencia Typ vzorky: Sérum

Významné postavenie v diagnostike a monitoringu celiakie v klinickej praxi má stanovenie anti-endomyziálnych protilátok v triede IgA, v prípade IgA deficientných pacientov sa stanovujú tieto protilátky v triede IgG. Typickým nálezom u pacientov s celiakiou sú zvýšené hodnoty (titer) protilátok proti endomýziu. Toto zvýšenie je v priamej súvislosti so slizničným poškodením tenkého čreva. Podľa literárnych zdrojov pravdepodobne anti-endomyziálne protilátky reagujú so štruktúrami intercelulárnej matrix, s retikulínovými vláknami a s endomýziom hladkého svalstva. Stanovenie protilátok proti endomýziu sa vyznačuje vysokou senzitivitou (97 – 100%) a špecificitou (90 – 100%).

Cena: 10,90€ (spolu za endomýzium IgA a endomýzium IgG)

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 14 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Imunofluorescenčný nález: negatívne / hranične pozitívne / pozitívne
  Indikácia VšZP

  1; 4; 7; 8; 9; 11; 18; 20; 22; 31; 40; 45; 48; 49; 50; 60; 62; 140; 145; 153; 154; 216; 289; 329

  Indikácia Dôvera

  1; 3; 4; 9; 18; 31; 40; 45; 48; 63; 104; 140; 145; 153; 156; 163; 216; 289

  Indikácia Union

  1; 4; 7; 8; 9; 11; 18; 20; 31; 40; 45; 48; 49; 50; 60; 62; 140; 145; 153; 154; 216; 289; 329