Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Celiakia je geneticky podmienené autoimunitné ochorenie detí a dospelých. V európskej populácií sa udáva prevalencia 1:100 až 1:300. Príčinou choroby je intolerancia na bielkoviny endospermu obilných zŕn (pšenice, jačmeňa, raže a ovsa), tzv. glutén (lepok), z ktorého sa dá etanolom extrahovať gliadín. V dôsledku ochorenia vzniká v sliznici tenkého čreva celý rad zmien od zvýšeného množstva interepiteliálnych lymfocytov až po hyperpláziu krýpt a oploštenie klkov. Klinické príznaky celiakie sú veľmi variabilné a rozdielne u detí a dospelých. K typickým príznakom patria hnačka, chudnutie, bolesti brucha, únava. K atypickým formám je zaradené dermatitis herpetiformis Duhring. Ochorenie sa môže prejavovať aj bolesťami kostí, stagnáciou rastu, oneskorenou pubertou, infertilitou, opakovanými potratmi, anémiou, osteoporózou atď. Liečba spočíva v dodržaní diety s prísnym vylúčením gluténu zo stravy pacienta. Protilátky proti gliadínu sú prítomné u 80 – 90 % pacientov s neliečenou celiakiou a môžu sa vyskytovať aj u iných ochorení. Podľa literárnych údajov sa protilátky gliadínu od celiatických pacientov viažu na limitovaný počet antigénnych miest. Literárne štúdie poukazujú aj na to, že protilátky celiatických pacientov vykazujú zvýšenú väzbu na gliadíny, ktoré boli deaminované enzymatickým pôsobením transglutaminázy.

Cena: 13€ (IgA + IgG)

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 3 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 12 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Negatívne výsledky: < 13 U/ml (IgA aj IgG)
  Hraničné výsledky: 13 - 15 U/ml (IgA aj IgG)
  Pozitívne výsledky: > 15 U/ml (IgA aj IgG)
  Indikácia VšZP

  1; 3; 4; 7; 8; 18; 20; 22; ; 31; 40; 48; 50; 60; 62; 104; 140; 153; 154; 156; 216; 329

  Indikácia Dôvera

  1; 4; 7; 8; 9; 18; 20; 31; 40; 48; 50; 60; 62; 140; 154; 156; 216; 329

  Indikácia Union

  1; 3; 4; 7; 8; 9; 18; 20; 31; 40; 48; 50; 60; 62; 140; 154; 156; 216; 329