Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

CMV infekcie sú celosvetovo rozšírené a spôsobujú ochorenia(asymptomatické, inf.mononukleóza,hepatitis) u 50%-85% populácie všetkých socioekonomických skupín. Pre väčšinu infikovaných nepredstavujú vážnu hrozbu, rizikovými skupinami sú však novorodenci a imunokompromitovaní jedinci. U tehotných môžu infekcie prebiehať latentne a môže dôjsť k vážnemu poškodeniu plodu ( mikrocefalus, poruchy sluchu, mentálne poškodenie a neuromuskulárne poruchy).Po pôrode sa infekcia prejaví hepatosplenomegáliou, ikterom, intersticiálnou pneumóniou, medzi neskoré príznaky patrí mentálna a motorická retardácia, poruchy sluchu, atrofia očného nervu, chorioretinitída.
Diagnostika sa okrem laboratórneho dôkazu opiera o klinický obraz a anamnézu. U niektorých pacientov môžu nízke hladiny IgM pretrvávať aj viacero rokov po infekcii. Pozitívny výsledok indikuje kontakt s CMV infekciou, alebo reaktiváciu latentného vírusu. Negatívny výsledok nevylučuje aktívnu CMV infekciu, môže ísť o veľmi skorý odber vo včasnej fáze infekcie, alebo u imunokompromitovaných pacientov nedôjde k vytvoreniu protilátok. Naopak prítomnosť IgM CMV môže byť aj dôsledok heterofilnej odpovede pri infekcii EBV, parotitíde, toxoplazmóze, legionelóze a autoimúnnych ochoreniach.

Cena: 17,90 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 5 dní) a po 5 dňoch zamrazené sérum pri -20°c.

  Referenčné hodnoty

  IgM (Index) : IP < 0,9 negatívny IP : 0,9 - 1,1 hraničný IP > 1,1 pozitívny IgG (U/ml) : negatívny < 9 U/ml hraničný 9 -11U/ml pozitívny >11 RU/ml
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti