Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Chlamydia trachomatis sérotypy A, B, C je pôvodcom trachómu, sérotyp D-K konjunktivitídy a pneumónie u novorodencov, ako aj sexuálne prenosných urogenitálnych infekcií. Sérotyp L1-L3 spôsobuje ochorenie lymphogranuloma venerum, ktoré sa vyskytuje v oblastiach subtropických a v trópoch. Pri lokalizovaných chlamýdiových infekciách nemusia byť protilátky v sére pacienta prítomné. Podobne aj dôkaz protilátok u chronických slizničných infekcií je diskutabilný. Svoje uplatnenie má však u kĺbnych ochorení, kde je dobrým diagnostickým vodítkom, ako aj u Reiterovho syndrómu a salphingitíd. Ani akútne infekcie Chlamydia trachomatis nie sú spravidla sérologicky priekazné, preto doporučujeme viac využívať priamy dôkaz agens.

Cena: 18,15 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní).

  Referenčné hodnoty

  IgA (Index) : IP < 0,8 negatívny IP ≥ 0,8 až < 1,1 hraničný IP ≥ 1,1 pozitívny IgG (RU/ml) : negatívny < 16 RU/ml hraničný 16 – 22 RU/ml pozitívny ≥ 22 RU/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 022; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 007, 008, 009, 011, 012, 015, 017, 018, 020, 040, 045, 060, 065, 067, 108, 140, 145, 156, 289, 312, 331, 336

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 007, 008, 009, 011, 012, 015, 017, 018, 020, 031, 040, 045, 060, 065, 067, 108, 109, 140, 145, 156, 289, 312, 331, 336