Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Lymeská borelióza (LB) patrí medzi infekčné ochorenia prenášané kliešťami (v Európe najmä druhom Ixodes ricinus) vyvolané spirochétou komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato, s fenotypovo a genotypovo odlišnými druhmi B. garinii, B. afzelii a B. burgdorferi sensu stricto. Infekcie spôsobené B. burgdorferi sensu stricto majú súvislosť so špecifickými artritickými symptómami, kým infekcie vyvolané B. garinii sú spojené s neurologickými a u B. afzelii s kožnými komplikáciami. Diagnostika LB sa opiera o anamnézu (hlavne o epidemiologické údaje o prisatí kliešťa) a o klinický obraz. Špecifická laboratórna diagnostika môže prispieť k spresneniu, resp. k potvrdeniu klinickej diagnózy. Protilátkovú odpoveď pri LB výrazne ovplyvňujú jednotlivé štádiá ochorenia. Pacienti s erythema chronicum migrans sú spravidla séronegatívni. Asi 50 % týchto pacientov môže byť séropozitívnych, najmä v triede IgM.
Frekvencia séropozitivity sa zvyšuje s dĺžkou trvania choroby a s prechodom do chronických štádií. Izolovaná pozitivita IgM u pacientov s predpokladaným chronickým typom postihnutia svedčí skôr proti diagnóze LB. Niektorí pacienti s typickou klinickou symptomatológiou nemusia mať detekovateľné diagnosticky významné koncentrácie protilátok . Pri interpretácii pozitívneho sérologického vyšetrenia treba brať do úvahy aj to, že asi 20 % zdravých asymptomatických jedincov môže mať pozitívne tieto protilátky ako prejav prekonanej infekcie. Pri séronegativite, v prípade pacientov s typickou klinickou symptomatológiou LB, ktorí neboli liečení antibiotikami, môže ísť o prejavy včasnej LB. Tu treba opakovať vyšetrenie v 3-4 týždenných intervaloch a ak je opakované vyšetrenie pozitívne, nemožno vývoj LB vylúčiť.

Cena: 21,60 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní).

  Referenčné hodnoty

  IgM /IgG (RU/ml) Negatívny < 16 RU/ml
  Hraničný 16 – <22 RUml
  Pozitívny ≥ 22 RU/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 005; 007; 008; 009; 011; 014; 015; 018; 019; 020; 022; 025; 031; 040; 045; 049; 060; 104; 108; 114; 140; 145; 156; 323; 329; 331; 336

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 011, 015, 018, 019, 020, 031, 040, 045, 060, 065, 140, 145, 156, 216

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 015, 018, 019, 020, 031, 040, 045, 060, 065, 104, 140, 145, 155, 156, 216, 331