Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Plazma

Slúži na vyšetrenie funkcie pečene. Klinické symptómy neuromuskulárnej a cerebrálnej poruchy. Predovšetkým dedičná porucha látkovej výmeny u novorodencov a detí. Tu ide o skríningový, často statimový parameter, kde stanovenie amoniaku je súčasťou hereditárnej hyperamonémie. Táto je symptómom a súčasťou organických acidopatií, porúch metabolizmu pyruvátu a porúch oxidácie mastných kyselín. Zvýšené hodnoty: Porucha biosyntézy močoviny pri chorobách pečene alebo skrat krvného zásobenia pečene, bohatá bielkovinová ponuka, pečeňová kóma.

Cena: 13,15 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový materiál sa používa polypropylénová skúmavka s doporučeným protizrážanlivým činidlom. skúmavku s krvou na stanovenie amoniaku je potrebné expedovať na ľade a krv scentrifugovať do 30 minút. v takto pripravenej plazme je amoniak stabilný 2 hodiny pri 2-8°c.

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  0 - 6 dní: 11,2 - 134 μmol/l
  nad 6 dní: 10 - 47 μmol/l
  Indikácia VšZP

  001; 002; 004; 005; 007; 008; 022; 025; 048; 051; 060; 062; 104; 154; 216; 323; 331; 332

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 004, 005, 007, 019, 025, 032, 048, 049, 051, 060, 062, 104, 154, 155, 163, 216, 323, 331, 332

  Indikácia Union

  001, 002, 004, 005, 007, 008, 025, 048, 051, 060, 062, 074, 104, 154, 216, 332