Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Beta-2-Mikroglobulín je súčasťou imunoglobulínom podobnej extracelulárnej domény histokompatibilnej MHC triedy I. Predpokladá sa, že jeho sérová hladina odráža defektnú expresiu MHC triedy I na povrchu nádorových buniek, čo vedie k neschopnosti rozpoznať nádorové bunky imunitným systémom organizmu. Zvýšená hladina v sére pri normálnej GF poukazuje na zvýšenú produkciu B2M a jeho uvoľňovanie. K tomuto javu dochádza pri lymfoproliferatívnych ochoreniach ako sú skleróza multiplex, myelóm, systematický erytromatédový lupus, reumatoidná artritída, hepatitída, mononukleóza. Zvýšená hladina je tiež pozorovaná u dialyzovaných pacientov a u pacientov pri odvrhnutí transplantátu.

Cena: 8,30 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 48 hodín pri teplote 2-8°c alebo 3 mesiace pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  0,90 – 3,00 mg/l
  Indikácia VšZP

  001,007,012,019,031,043,047,060,063,109,163,322,329,591

  Indikácia Dôvera

  001; 004; 007; 012; 019; 031; 043; 047; 060; 063; 163; 322; 329; 591

  Indikácia Union

  024,031,040,047,140,218,225,329,593