Načítavam...

Užívateľský seminár „MALDI deň“ od Biovendor LM

Dňa 26.6.2024 sme sa zúčastnili na užívateľskom seminári „MALDI deň“, ktorý organizovala spoločnosť Biovendor LM. Program seminára zahŕňal rôzne prednášky a diskusie zamerané na najnovšie technológie a inovácie z oblasti hmotnostnej spektrometrie a jej aplikácií v klinickej mikrobiológii. Na seminári sme mali aktívnu účasť v podobe pozvanej užívateľskej prednášky na tému: MALDI-TOF MS: A Reliable Tool in the Real Life of the Clinical Microbiology Laboratory, ktorú odprezentoval Mgr. Lukáš Pazderka, PhD. V rámci seminára sme sa zúčastnili diskusií o monitorovaní nozokomiálnych nákaz, optimalizácii výsledkov identifikácie mikroorganizmov a nových možnostiach v diagnostike infekcií krvného riečišťa.