home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Kontaktné informácie

Adresa sídla firmy:

AnalytX, spol. s.r.o.

Elektrárenská 12092
831 04 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
odd.: Sro, vl. č. 25535/B
IČO: 35 826 321
DIČ: 2021608589

Tel: 02/4552 6381
Fax: 02/4552 6382

Kontakty:

Ing. Dagmar Berkešová

riaditeľka AnalytX s.r.o.
Tel: 033/5938 420
Fax: 033/5340 800
e-mail: berkesova@analytx.sk
 

prevádzka 1: A. Žarnova 11, 917 02 Trnava

 

Oddelenie klinickej biochémie

Tel.: 033/5537727, MUDr. Ambrušová Jarmila

 

Oddelenie klinickej imunológie

Tel.: 033/5938482, RNDr. Bologa Pavol
 

Oddelenie klinickej hematológie

Tel.: 033/5938718, RNDr. Grmanová Ľudmila, PhD.
 

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Tel.: 033/5441382, 5938760, MUDr. Mačeková Ľubica
 

Toxikologický úsek

Tel.: 033/5938479, MUDr. Ambrušová Jarmila
 

prevádzka 2: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava

Tel.: 033/5505361, Mgr. Vladimír Forgáč

mapa