Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Small dense (malý denzný) LDL-Cholesterol je subfrakciou LDL-Cholesterolu, ktorá je považovaná za najaterogénnejšiu zložku LDL-Cholesterolu. sLDL sú častice s priemerom 24 – 26 nm a v porovnaní s ostatnými subfrakciami LDL sú ľahšie vychytávané cievnym tkanivom, vykazujú nižšiu afinitu k LDL receptorom, zostávajú v krvi dlhší čas a majú vyššiu náchylnosť podliehať oxidatívnym zmenám a glykozylácii. Následne sú pohlcované makrofágmi za vzniku aterosklerotických lézií. Zvýšená hladina sLDL spolu so zvýšenou hladinou triacylglycerolov a zníženou hladinou HDLCholesterolu tvoria tzv. aterogénnu lipidovú triádu spojenú so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Vyššia hodnota sLDL je asociovaná s ischemickou chorobou srdca, s postihnutím karotíd aterosklerózou, s metabolickým syndrómom (dyslipidémia, obezita, hypertenzia, inzulínová rezistencia).

Cena: 9,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 3 dni pri teplote 4-8ºc alebo 3 mesiace pri teplote –20ºc.

  Referenčné hodnoty

  muži:
  21 - 44 rokov: 0,25 - 1,10 mmol/l
  45 - 75 rokov: 0,28 - 1,26 mmol/l

  ženy:
  21 - 54 rokov: 0,25 - 1,10 mmol/l
  55 - 75 rokov: 0,28 - 1,26 mmol/l
  Indikácia VšZP

  -

  Indikácia Dôvera

  -

  Indikácia Union

  -