Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Nepriama imunofluorescencia Typ vzorky: Sérum

Diagnostická hodnota autoprotilátok má veľký význam pri autoimunitných ochoreniach pečene. Antigény proti ANA sa vyskytujú u primárnej biliárnej cirhóze a chronickej aktívnej autoimunitnej hepatitíde. Pri autoimunitnej hepatitíde je prevalencia ANA protilátok až 30 – 40 %. Autoprotilátky proti mitochondriám (AMA) sa dajú dokázať často spoločne s inými autoprotilátkami (napr. jadrové bodky). Pri autoimunitných ochoreniach pečene má diagnostický význam 9 AMA typov (M1-M9). Stanovenie týchto protilátok má veľký význam pri diagnostike primárnej biliárnej cirhózy pečene (PBC) a ich prevalencia môže dosahovať až 100 % .Autoprotilátky proti hladkému svalu (ASMA) sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach pečene. Ich stanovenie má význam aj pri diagnostike autoimunitnej chronickej aktívnej hepatitíde. ASMA protilátky sa však môžu vyskytovať aj pri infekčnej mononukleóze, pri SLE, pri karcinóme prsníka a vaječníkov ale aj pri malígnom melanóme. Pri týchto ochoreniach však ASMA protilátky nemajú žiadnu diagnostickú relevanciu. V prípade vírovej hepatitídy všeobecne dochádza k veľkému poklesu titra ASMA protilátok. Vysoké koncentrácie sú pri autoimunitnej hepatitíde (AIH) a ich prevalencia je až 70 %. IgG a IgM titre veľmi dobre korelujú s aktivitou ochorenia. AIH sa objavuje častejšie u žien, pričom polovica prípadov sa začne vyvíjať ešte pred 30 rokom života. U 40 % pacientov začína táto choroba ako akútna hepatitída. Pri AIH nachádzame aj pozitivitu ANA protilátok a protilátok proti cytoplazme granulocytov (pANCA) spolu s protilátkami proti ASMA. Nízke titre ASMA protilátok sa dajú detegovať aj u pacientov s PBC (až v 50 %), u pacientov s PBC vyvolanou alkoholom, u pacientov s obštrukciou žlčových kanálikov, u asi 2 % evidentne zdravých ľudí. Autoprotilátky proti mikrozómom pečene a obličky (LKM) sa vyskytujú pri rôznych formách chronickej hepatitídy. Sérové protilátky namierené proti cieľovému antigénu cytochrómu P450 sa považuje za marker AIH II. typu. 50 až 75 % všetkých postihnutých ľudí sú deti. U postihnutých touto formou AIH sú často asociované extrahepatické syndrómy, ako sú glomerulonefritída, vitiligo, artralgie a chronické zápalové ochorenia čriev. Ak je prítomná pozitivita protilátok proti solubilnému pečeňovému antigénu (SLA) poukazuje to na AIH I. typu.V prípade pozitívnej fluorescencie pečeňových antigénov sa na vyšpecifikovanie automaticky robí AMA typizácia blotovou technikou.

Cena: 11,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 14 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Imunofluorescenčný nález: negatívne / hranične pozitivne / pozitívne
  Indikácia VšZP

  1; 2; 4; 7; 40; 45; 48; 60; 140; 154; 216

  Indikácia Dôvera

  1; 3; 4; 9; 18; 31; 40; 45; 48; 63; 104; 140; 145; 154; 163; 216; 329

  Indikácia Union

  1; 2; 7; 40; 45; 48; 60; 154; 216