home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Prevádzkové hodiny:

1. Prevádzka: A. Žarnova 11, 917 01 Trnava:

Klinická biochémia:
Po-Pi:    7:30 – 16:00      16:00 – 7:30 – Pohotovostná služba
So:       0:00 – 24:00 – Pohotovostná služba
Ne:       0:00 – 24:00 – Pohotovostná služba

Klinická mikrobiológia:
Po-Pi :    7:30 – 16:00      16:00 – 19:00 - Pohotovostná služba
So:       7:30 – 16:00
Ne:       8:00 – 11:00      11:00 – 16:00 – Domáca pohotovostná služba

Klinická imunológia a alergológia:
Po-Pi:    7:30 – 16:00

Klinická hematológia a transfuziológia:
Po-Pi:    7:30 – 16:00      16:00 – 7:30 – Pohotovostná služba
So:       0:00 – 24:00 – Pohotovostná služba
Ne:       0:00 – 24:00 – Pohotovostná služba

2. Prevádzka: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava

Príjem vzoriek na biochemické vyšetrenie:
Po-Pi:    7:00 – 15:30

Príjem vzoriek na mikrobiologické, imunologické a hematologické vyšetrenie:
Po-Pi:    7:00 – 14:30