home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Sortiment vyšetrení klinickej hematológie (plná krv)

Krvný obraz
Leukocyty (WBC)
Erytrocyty (RBC)
Hemoglobín (HGB)
Hematokrit (HcT)
Stredný objem erytrocytov (MCV)
Stredné množstvo HGB v erytrocyte (MCH)
Stredná koncentrácia HGB v erytrocytoch (MCHC)
Trombocyty (PLT)
Šírka distribúcie erytrocytov (RDW)
 
Diferenciálny rozpočet leukocytov
Neutrofily %
Lymfocyty %
Monocyty %
Eozinofily %
Bazofily %
Neutrofily #
Lymfocyty #
Monocyty #
Eozinofily #
Bazofily #

Koagulačné vyšetrenia (plazma)
Protrombínový čas (PT-%, PT-INR)
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT-s, APTT-R)
Fibrinogén
Antitrombín
D-Dimér kvantit.

Retikulocyty

návrat na začiatok