home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  AnalytX s.r.o., Oddelenie laboratórnej medicíny

Spoločnosť AnalytX s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje
oddelenie laboratórnej medicíny v odboroch:

     klinická biochémia,
     klinická mikrobiológia,
     klinická imunológia a alergológia,
     klinická hematológia

Prevádzka 1:

    ul.A.Žarnova 11, 917 02 Trnava
    Klinická biochémia,
    Klinická mikrobiológia,
    Klinická imunológia a alergológia,
    Klinická hematológia

Prevádzka 2:

    Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
    Klinická biochémia
   
viac o firme...

workcell