Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Westernblot Typ vzorky: Sérum

Vyšetrenie umožňuje stanoviť protilátkové aktivity proti jednotlivým antigénom Borrelia garinii v sére a likvore. Vyšetrenie je špecifickejšie ako ELISA a slúži ako konfirmačné vyšetrenie ku kontrole špecifity pozitívnych a hraničných reakcií. V ranných štádiách sa doporučuje paralelné prevedenie ELISA testu a westernblotu, pretože niektoré slabé reakcie bývajú týmto testom detegované skôr ako pomocou screeningových testov. Vo vzťahu k vyšetreniu boréliových protilátok westernblotom je konečná interpretácia akéhokoľvek pozitívneho výsledku ELISA testu s potvrdením pozitivity imunoblotom pozitívny výsledok. V prípade pozitívneho testu ELISA, ktorý sa imunoblotom nepotvrdí, je konečný výsledok negatívny. Vo včasnej fáze ochorenia sú IgM protilátky proti antigénom Borrelia garinii sérologicky detegovateľné asi u 50 % pacientov. Typický pre túto fázu je nález IgM protilátok proti antigénu Osp C. Reaktivita s antigénom p 41(flagelin) môže znamenať iniciálnu imunitnú odpoveď. Ak však iba línia pre tento antigén reaguje pozitívne, je potrebné test zopakovať s novou vzorkou odobranou neskôr. IgM protilátky môžu pretrvávať v sére dlhodobo, čo však nemusí byť prejavom akútneho ochorenia. Je taktiež potrebné vylúčiť iné infekčné ochorenia napr. infekčnú mononukleózu, herpetické virusové infekcie a mnohé autoimúnne ochorenia.

Cena: 33,30 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní).

  Referenčné hodnoty

  Kvalitatívny výsledok- negatívny, hraničný, pozitívny (všetky uvedené antigény sú uvedené na výsledku)
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 017; 018; 020; 022; 025; 028; 029; 031; 040; 045; 048; 050; 051; 060; 063; 100; 104; 108; 109; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 312; 323; 329; 331; 332; 341

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 011, 012, 017, 018, 020, 025, 028, 029, 031, 040, 045, 048, 051, 060, 063, 065, 104, 109, 140, 145, 154, 156, 163, 216, 312, 329, 331, 332, 336, 341

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 011, 012, 017, 018, 020, 025, 028, 029, 031, 034, 040, 045, 048, 050, 051, 060, 063, 065, 100, 104, 109, 140, 145, 154, 156, 163, 216, 312, 329, 331, 332, 341